Wizyta Pani Mariy’i Gabriel – Komisarz UE d.s. Innowacji w Saule Technologies.